Çekim ekibi, filmin asıl malzemesi olan hareketli görüntüleri tasarlar ve uygun araçlar kullanarak kaydeder. Filmin senaryo ve atmosferine uygun ses düzenlemeleri stüdyo ortamında gerçekleştirir.  Kelimelerin görüntülere ve seslere dönüştüğü bu aşamada filmin nitelikleri ortaya çıkarmaktadır.